Bu programda, günümüzün hızlı değişim gösteren işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi temel hedefinin yanında, öğrencilerin finansal muhasebe, temel iletişim becerileri, ticaret hukuku, genel bankacılık bilgileri, genel sigortacılık bilgileri, temel bankacılık hizmetleri, temel sigortacılık hizmetleri, banka ve sigorta muhasebesi, banka ve sigorta hukuku, temel kredi bilgileri, hizmet pazarlaması, fon yönetimi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bankacılıkta bilgisayar uygulamaları konularında etkin bir yetkinlik derecesine ulaşmaları amaçlanmaktadır.  Son yıllarda özellikle deprem olgusunun gündemimize oturmasından dolayı konut sigortacılığı ve zorunlu deprem sigortalarının önemi artmakta, diğer taraftan kamu sektörünün ekonomiden çekilme hedefi doğrultusunda, bireylerin zararlarını devletin ödemesi politikasından vazgeçilmekte, bu paralelde bireylerin kendi oluşabilecek zararları için varlıklarını sigortalatma oranı yükselmektedir. Bunun sonucu olarak sigortacılığın önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde son dönemlerde sabit sermaye yatırımları artmaya başlamıştır. Bu sabit yatırımları destekleyecek mali sektör de bu paralelde büyüyecektir. Mali sektörün ihtiyaç duyduğu ara işgücü imkanını bu bölümlerin karşılaması planlanmaktadır. Yeniden yapılanmakta olan Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün en önemli ihtiyaçlarından birisi, nitelikli insan kaynağıdır.  Bankacılık ve Sigortacılık Programı, finans sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücünü yetiştirmektedir. Öğrencilerin mezun olduğu zaman iş hayatına atıldıklarında diğer bütün ticari, ekonomik, kültürel bilgi ve tecrübelerinin yanında herhangi bir işletmenin genel muhasebe, endüstri muhasebesi, yönetim muhasebesi ve bankalar muhasebesi gibi bölümlerinde üstlenecekleri göreve kısa sürede uyabilmesini sağlayacak bilgiler verilmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı,  finans sektörünün ihtiyacı olan ve özellikle bankacılık ve sigortacılık alanında; para piyasalarının işleyişi ve mevzuatı konusunda bilgi sahibi olan uzman ve orta düzey yönetici ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Yaşanan finansal krizler, bankacılık ve sigortacılık sektöründe yeni düzenlemeleri zorunlu hale getirmiştir. Bu düzenlemelerle daha güçlü ve kendine yeterli hale gelen sektörde temel ilke ve kavramlarına hakim, yatırımcılara finansal ürün ve hizmetlerinin etkin şekilde danışmanlığını, denetimini  ve pazarlamasını gerçekleştirebilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

2 yıllık ön lisans eğitimi sürecinde öğrencilere ekonomi, finans, yönetim, hukuk, matematik derslerinin yanı sıra sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik meslek dersleri verilmekte sektörün önde gelen kuruluşlarında zorunlu staj yaptırılmaktadır. Süreç sonunda finans sektörünün uygulamalarına kolayca uyum sağlayabilecek öğrenciler yetişmektedir.

Bu öğrencilerimize, eğitim süresince yeterli teorik ve uygulamaya yönelik altyapıyla donatılmış olarak mezun olma imkânı vermektedir.

Bu çerçevede Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları, sektörün ihtiyacı olan teorik ve teknik altyapılarıyla nitelikli eleman olarak reel ve finans sektöründe yerlerini almaktadır. Bankalar, sigorta şirketleri ve acenteleri başta olmak üzere finansal sistemde yer alan tüm kuruluşlarda, reel sektörde yer alan işletmelerin finans bölümlerinde ve kamuda istihdam edilmektedirler.

Ayrıca Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri ön lisans eğitimleri sonunda Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Lisans Programlarına geçiş olanağına sahip bulunmakta ve eğitim hayatlarına devam edebilmektedirler.

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM OLANAKLARI

Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Ayrıca mezunlar Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine sınavsız geçişle 3. Sınıftan devam ederek lisans mezunu olabilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçiş Olanağı Bulunan Lisans Bölümleri

Aktüerya
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
İktisat
İşletme
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Sermaye Piyasası
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI     

Bölüm mezunlarımız; bankalarda, sigorta şirketlerinde ve diğer finansal kuruluşlarda iş bulma imkanına sahiptirler.  Mezun olanlar kamu ve özel sektörün çeşitli birimlerinde çalışma imkanına sahiptirler. Yeminli mali müşavirlik ve muhasebecilikle ilgili kanun gereğince stajlarını tamamladıktan sonra kendi adlarına muhasebe bürolarını açabilmektedirler. 

UNVAN

Programı bitiren öğrencilere “Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı” unvanı verilir