Üniversite Giriş Sınavı’ndan yeterli puan alan öğrenciler Dış Ticaret Önlisans programına başlamaya hak kazanırlar. İki yıllık Önlisans programı, teorik ve uygulamalı olarak Türkiye ve Dünyadaki uluslararası ticaretin niteliklerini ve uygulamalarını öğreterek öğrencilerin uygulamacı Dış Ticaret Elemanı olmalarını sağlamaktadır.
Dış Ticaret programı, dünya dış ticaretinin temel prensiplerinin irdelenmesi, Türkiye’nin dış ticaretinde kullanılan hukuki ve teknik mevzuatın teorik olarak kavranması yolu ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama, analiz etme ve sorun çözme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır. Önlisans düzeyinde verilen eğitim, lisans eğitimi için bir temel oluşturma yanında özel sektörde ve kamuda uzman uygulayıcı ve yönetici düzeyinde görev alabilecek meslek elemanları yetiştirmeye yöneliktir.
Program için yapılan araştırmalarda, mezun olanların kolayca ve aranılan eleman niteliğinde hayatlarını kazanmaya devam ettiğini tespit edilmiştir. Küreselleşen dünyada özellikle ihracat atağındaki ülkemizin, önümüzdeki süreç içerisinde toplam dış ticaret hacminin daha da artacağı varsayımından hareketle bu alandaki yetenekli uzman ihtiyacının karşılanması temel hedeftir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Dış ticaret alanında çalışacak kişilerin, uluslararası ticaretteki temel bilgilere hâkim olması, müşteri odaklılığı felsefe olarak kişiliğine ve hayatının her alanına yansıtan bir kimliğe, aktif ve girişimci ruha sahip olması gerekir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler özel dış ticaret firmalarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini kurup ülkemizin ihracat potansiyelini artıracak ticari faaliyetlerde de bulunabilirler.

07.10.2009 tarihinde yürürlüğe giren yeni Gümrük Yönetmeliğine göre 4 yıllık eğitimi tamamlandıktan ve stajla ilgili gerekli şartlar sağlandıktan sonra Gümrük Müşavirliği sınavlarında başarılı olanlar “ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ ” unvanı ile serbest çalışabilirler.
Ayrıca, doğrudan ithalat ve ihracatla uğraşan çok sayıdaki işletmelerde operasyon sorumlusu olarak kolayca iş bulunması söz konusudur.

DİKEY VE YATAY GEÇİŞ İMKANLARI

Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve zorunlu stajını yapan öğrenciler Önlisans diploması ile ” Dış Ticaret Meslek Elemanı” unvanını alırlar. Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ayrıca öğrencilerin DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde uluslararası ticaret, lojistik, iktisat ve işletme gibi lisans programlarına devam etme imkânları bulunmaktadır.