İşletme Yönetimi Programının Misyonu

Öğrencilere 21. yüzyılda ülkelerine ve dünyaya daha iyi hizmet edebilmeleri için kaliteli eğitim sağlamak, sürekli değişen, gelişen ve küreselleşen rekabet ortamında ulusal/uluslararası alanda kamu/özel sektörün ihtiyaç duyduğu, özgür düşünebilen, iletişim becerilerine ve iş ahlakına sahip, araştırmacı ve çağdaş işletmecilik bilgileriyle donatılmış girişimci, yönetici ve çözüm ortağı olarak çalışabilecek bireyler yetiştirmektir. 

İşletme Yönetimi Programının Vizyonu

Sürekli öğrenme, analitik düşünme ve stratejik yönetim gerektiren günümüzün hızla değişen global ortamında verimli olarak görev yapabilmelerine olanak sağlamak.

İşletme Yönetimi Programının Amacı

Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapının lokomotifi olan işletmelere kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerle donatılmış üstün nitelik ve yetenekte eleman yetiştirmektir. İşletmenin çeşitli bölümlerinde karşılaşılan sorunları çağdaş yönetim ve yaklaşımıyla analiz edebilen, bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler getirebilen aynı zamanda kendi işyerini kurabilecek bilgilerle donatılmış işletmecilik ruhu taşıyan, bilimsel karar verebilen ve çağdaş fikirlere ve gelişmelere açık, riske katlanmayı göze alabilen elemanlar yetiştirebilmektir. Temel meslek dersleri bilgisinin yanında yabancı dili etkili kullanabilen, bilgisayar kullanma becerinse sahip, girişimci kişilik özelliklerini ön plana çıkarabilen öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Programın Donanım ve Mekan Olanakları

Bölümün eğitim felsefesi, gerekli örgütsel, kişisel analitik ve girişimci yeteneklerin gelişmesi için katılımcı öğrenmeye öncelik verir. Öğrenciler, gerçek iş yaşamından alınan örnek olay incelemeleri, takım projeleri, deneysel çalışmalar ve stajların yardımıyla öğrendikleri teorik kavramları gerçek hayattaki sorunlara uygulayıp, kariyerleri boyunca onlara destek olacak yetenek portföyünü geliştirebilirler.

Mezunların Başlıca Çalışma Alanları

İşletme öğrencileri finans, yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, girişimcilik, küresel işletme yönetimi, elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi alanlarında uzmanlaşabilirler.

Edinilen Unvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “İşletme Yönetimi” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.