Radyo ve Televizyon Programcılığı sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile Radyo ve Televizyon Programcılığı sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşen iş dünyasında rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.
Radyo ve Televizyon Programcılığı sektöründe ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek on yıl içinde önemli teşvikler ve yatırımlar olacağı, buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir.
Radyo – televizyon programcılığı programının temel amacı, özel ve tüzel radyo – televizyon kanallarının teknik eleman ihtiyaçlarını sağlayacak bireyler yetiştirilmesidir. Radyo-Televizyon Program yapımcılığı ve/veya yayıncılığı, çağdaş teknolojilerden yararlanarak televizyon programcılığını, program yapımcılığını ve yayıncılığını geliştirmek amacıyla araştıran, öğreten ve kamuya aktaran bir alandır.
Günümüzde her seviyede insan bilgiye ihtiyaç duymakta, dolayısıyla verilen bilginin doğruluğu ve güncelliğine verilen önem giderek artmaktadır. Hazırlanan ve sunulan bilgilerin sağlıklı olması, toplumun yönlendirilmesinde doğru kararlar almasını sağlayacaktır. Alınan doğru kararlar özelde kanalın genelde kamuoyunun/izleyicinin eğitilmesinde ve bilgilendirilmesin de katkı sağlayacaktır. İşletmenin karlılığını ve verimliliğini arttırırken, işletmelerin ekonominin küçük parçaları olduğu dikkate alındığında, elde edilecek fayda ülke ekonomisini de olumlu yönde etkileyecektir.
Programdan mezun olacak öğrenciler, dört dönemden oluşan öğrenimleri boyunca alacakları genel radyo televizyon teknolojisi, radyo- tv program yapımı, kamera aydınlatma ses kullanım teknikleri, animasyon yapımı, radyo – televizyon haberciliği, internet yayıncılığı, vb. derslerle radyo – televizyon teknik ve pratik bilgilerini üretebilir hale gelebilecek; aynı zamanda iletişim kuramları, sosyal psikoloji, iletişim bilimlerinde araştırma yöntemleri, kişilerarası iletişim, gibi dersler de bilgileri analiz edip, yararlı bilgiler haline getirip radyo tv kanalının kullanımına sunabileceklerdir.
Radyo ve Televizyon Programcılılığı Programı, çağdaş teknolojilerden yararlanarak radyo programcılığını, program yapımcılığını ve yayıncılığını geliştirmek amacıyla araştıran, öğrenen ve kamuya aktaran bir eleman yetiştirilerek ülkenin ihtiyacı olan ara eleman sorununa katkı sağlanacaktır. Radyo – televizyon kanalı yönetimi ve yayım yapılan çevredeki kamuoyu/izleyiciler ve yakın çevrede bulunan sanayi  kuruluşları yetiştirilen elemandan yararlanarak doğru bilgilendirilecek ve etik kurallar çerçevesinde sağlıklı kararlar alabileceklerdir. Bu da ülke toplum bilincinin ve ekonomisinin gelişmesine, refahına katkı sağlayacaktır.