Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinin en önemli fonksiyonlarindan biri olan büro hizmetlerinin daha etkin hâle getirilmesi için;

çağin gerektirdiği tüm niteliklere sahip,

büro hizmetleri ve organizasyonu,

insan ilişkileri ve protokol bilgisi ,

mesleki yazışma-dosyalama vb.

çağdaş büro hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu konularda gerekli bilgi ve beceri ile donanımlı büro yöneticisi, ofis uzmanı, üst yönetim asistanı gibi pozisyonlarda çalışabilecek nitelikte eleman yetiştirmek amacıyla nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programının öğrencilere kazandırdığı özellikler şunlardır:

Etkin iletişim becerileri

Protokol Bilgisi

Etkin zaman yönetimi ve organize çalışma kültürü

Kriz ortamında hızlı ve doğru karar alabilme becerileri

İnisiyatif Kullanma Becerileri

On parmak klavye kullanma

Bilgisayar ofis programları ve interneti büro hizmetlerinde etkin kullanma

Program, müfredatı itibari ile gelişen teknoloji ve piyasa koşullarına uyumludur. İkinci yarıyıl sonunda yapılan Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) ile de öğrenci Yüksekokulda almış olduğu bilgi beceri ve alışkanlıkları gerçek ortamda gözlemleme ve uygulama olanağı bulunacaktır. Öğrenci işletme, büro iş tecrübeleriyle öğrenim yapma imkanı ile aynı zamanda gelecekte yapacağı işlerle ilgili seçim yapma olanağına sahip olacaktır.

Iki yıllık eğitim sonunda ön lisans derecesi alan öğrencilerin gerekli koşulları yerine getirdiği takdirde üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerine (DGS) dikey geçiş yapabileceklerdir. Lisans programları aşağıdaki gibidir:

Büro Yönetimi Öğretmenliği

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme Bilgi Yönetimi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Yönetim Bilişim Sistemleri

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı alanındaki meslek elemanı;

Büro hizmetleri konusunda birikimli, inisiyatif kullanma yeteneğine sahip, kendisine verilen yetki sınırları dahilinde kararlar alabilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan bir büro elemanı olarak görev yapar.

Kamu ve özel sektörde çalışabilecek program mezunu öğrenciler, gelişen ve değişen iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, mesleki yabancı dile sahip büro yöneticileri ve yönetici asistanlarıdır.

ÖSYM Bilgileri

Öğrenim Dili: Türkçe

Puan Türü: YGS-4

Süresi: 2 yıl