YÖ - 001 Yatay Geçiş Uygulama Yönergesi

 YÖ - 002 Ahi Evran Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

 YÖ - 003 Ahi Evran Üniversitesi Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları  Yönergesi

 YÖ - 006 Ahi Evran Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

 YÖ - 007 Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Burs Destek Yönergesi

 YÖ - 008 Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

 YÖ - 011 Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Zorunlu İş Yeri Staj Yönergesi

 YÖ - 018 Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge

 YÖ - 021 Ahi Evran Üniversitesi Erasmus Değişim Programı Yönergesi

 YÖ - 026  Ahi Evran Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönergesi

 YÖ - 027 Ahi Evran Üniversitesi  Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri Yönergesi

 YÖ - 028 Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Gezi Yönergesi

 YÖ - 030 Ahi Evran Üniversitesi Kısmi Zamanlı  Öğrenci Çalıştırma ve Yemek Bursu Verilmesi Hakkında Yönergesi

 YÖ - 032 Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

 YÖ - 038 Ahi Evran Üniversites İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge

 YÖ - 042 Ahi Evran Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi

 YÖ - 043 Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

 YÖ - 044 Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi

 YÖ - 045 Ahi Evran Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi  Yönergesi

 YÖ - 046 Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Rehberlik, Danışmanlık Sosyal Destek Birimi  Yönergesi

 YÖ - 047 Ahi Evran Üniversitesi Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları

 YÖ - 048 Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2016 Yılı Bap Uygulama Esasları

 YÖ - 051 Ahi Evran Üniversitesi Mali İşlemlerin Süreç Akış Yönergesi

  YÖ - 057 Ahi Evran Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma ve Usul Esasları